Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 28.08.2009 r

35. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

17, 18 , 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.


1.

Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 1 lipca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.
druki sejmowe nr 432, do druku nr 432, do druku nr 432, 433, do druków nr 432, 433, 1721, 1721-A
druki senackie nr 604, 604A, 604B
ustawa
opinia, opinia 1, opinia 2
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1600, do druku nr 1600, , do druku nr 1600, 1878
druki senackie nr 564, 564A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. wprowadził poprawki (47) do ustawy.
druki sejmowe nr 1847, do druku 1847, do druku 1847, do druku 1847, do druku 1847, 1968, do druku 1968, errata do druku 1968, 1968-A
druki senackie nr 563, 563A, 563B, 563Z
uchwała
opinia, opinia 2, opinia 3, opinia 4
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 1924, 1963, 1963-A
druki senackie nr 571, 571A, 571Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1954, 1964
druki senackie nr 566, 566A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 1923, 1939, 1939-A
druki senackie nr 573, 573A, 573Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 721, do druku 721, 1907, 1907-A
druki senackie nr 572, 572A, 572B, 572Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr1890, do druku 1890, 1962, 1962-A
druki senackie nr 565, 565A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1845, 1901
druki senackie nr 567, 567A, 567B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Podczas debaty w dniu 17 czerwca 2009 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 404, 404S, 404X
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
uchwała
druki senackie nr 534, 534S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Senat w dniu 17 czerwca 2009 r. zapoznał się z Informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
druki senackie nr 530
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1995, 2008
druki senackie nr 577, 577A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.* Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 2091
druki senackie nr 578, 578A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

15.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 432, 432S, 432X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

16.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Druki senackie nr 416, 416S, 416X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

17.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 19 czerwca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 352, 352S, 352X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.