Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 21.03.2011 r.

72. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

16 i 17 marca 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.
Senat w dniu 16 marca 2011 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 3066, do druku nr 3066, do druku nr 3066, 3738, do druku nr 3738, do druku nr 3738, do druku nr 3738, do druku nr 3738, 3826, do druku nr 3826, 3826-A, do druku nr 3826-A
druki senackie 1120, 1120 A, 1120 Z
uchwała
opinia
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (52) do ustawy.
druki sejmowe nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, do druku nr 3656, 3855, errata do druku nr 3855, 3855-A
druki senackie nr 1119, 1119 A, 1119 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 3682, 3699
druki senackie nr 1126, 1126 A, 1126 B, 1126 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo probiercze.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 3359, do druku nr 3359, do druku nr 3359, do druku nr 3359, 3843
druki senackie nr 1124, 1124 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek (odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy oraz zgłoszoną przez komisję poprawkę).
druki sejmowe nr 3677, do druku nr 3677, do druku nr 3677, do druku nr 3677, do druku nr 3677, 3787
druki senackie nr 1122 1122 A, 1122 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2771, 3849, 3849-A, do druku nr 3849-A
druki senackie nr 1125 1125 A, 1125 Z poprawiony
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3780, 3830
druki senackie nr 1121, 1121 A, 1121 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2638, 3847
druki senackie nr 1129, 1129 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3553, 3823
druki senackie nr 1123, 1123 A, 1123 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3722, 3856
druki senackie nr 1127, 1127 A, 1127 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 3658, do druku nr 3658, 3850, do druku nr 3850
druki senackie nr 1130 1130 A, 1130 B, 1130 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3305, do druku nr 3305, 3851
druki senackie nr 1131, 1131 A, 1131 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3750, 3853
druki senackie nr 1132, 1132 A, 1132 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.*
Senat w dniu 17 marca 2011 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy.
druki sejmowe nr 3812, do druku nr 3812, do druku nr 3812, do druku nr 3812, do druku nr 3812, 3885, do druku nr 3885, 3885 A
druki senackie nr 1134, 1134 A, 1134 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 992, 992 S, 992 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1011, 1011 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 994, 994 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1067, 1067 S, 1067 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

19.

Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej.
Senat w dniu 17 marca 2011 r. podjął uchwałę w związku z 20. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.
druki senackie nr 1105, 1105 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

20.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 17 marca 2011 podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 1147
uchwała

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.