Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

druki senackie nr 165, 165 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Władysław Sidorowicz.

Przedstawione propozycje zmian zmierzają do uproszczenia zasad wydawania świadectw pracy, wykonywania wstępnych badań lekarskich oraz prowadzenia szkoleń bhp.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2008 r. skierował projekt ustawy do:

  • Komisji Ustawodawczej,
  • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
  • oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Ponadto w dniu 26 czerwca 2008 r. Marszałek Senatu skierował ten projekt ustawy do Komisji Zdrowia.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się 5 sierpnia 2008 r. oraz 13 stycznia 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 165 S).

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Misiak.