Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki.

druki senackie nr 436, 436 O

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2009 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 436 O).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.