Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  28. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bohdan Paszkowski
 1 2Sprawozdania Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Dajczak
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 2Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 2Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszu sołeckim
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca mniejszości Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Jana Dobrzyńskiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Dyskusja Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Ireneusz Niewiarowski
 2 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Dyskusja Senator Piotr Głowski
 2 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 2 3Dyskusja Senator Henryk Górski
 2 3Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 3Dyskusja Senator Eryk Smulewicz
 2 3Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Witold Idczak
 2 4Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 2 4Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 2 4Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 2 4Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 2 4Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 2 7Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 210Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 213  Wniosek formalny o odesłanie ustawy do komisji i odroczenie dyskusji
senator Czesław Ryszka&
9;
 213  Senator Barbara Borys-Damięcka
 213  Wycofanie wniosku formalnego
senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 213Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 213Dyskusja Senator Leon Kieres
 213Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 213Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 213Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 213Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 213Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 213Dyskusja Senator Leon Kieres
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Król
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarza stanu Marek Haber
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 211Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 211Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 211Dyskusja Senator Piotr Gruszczyński
 211Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 211Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 211Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Ryszard Bender
 214Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 2 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 2 2Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 26
 2 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o funduszu sołeckim
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29, 30
 2 5Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 40
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 41
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 42
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 210Sprawozdania Senator Władysław Sidorowicz
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Witold Idczak
 2 4Sprawozdania Senator Stanisław Bisztyga
 2 4Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Krystyna Bochenek
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 3Dyskusja Przemówienie senatora Marka Konopki w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 3Dyskusja Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Kazimierza Jaworskiego w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.