Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

druki sejmowe nr 1207, 1547

druki senackie nr 458, 458 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Projekt dotyczy objęcia kontrolą prawną – zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej – substancji o nazwie  benzylopiperazyna. Jest to substancja syntetyczna, która podobnie jak amfetamina czy metamfetamina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 lutego 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 458 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.