Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Kazimierza Kleiny,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu oraz do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie budowy pomnika Ofiar Masowej Zbrodni na Pomorzu Gdańskim (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie polskiego przemysłu hydrotechnicznego (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe".
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie oświadczenia senatorskiego złożonego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 marca 2011 r.
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie OHP (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie pracowników inspekcji sanitarnej (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie odnawialnych źródeł energii (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie anten telekomunikacyjnych (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie centralnej informacji na temat licytacji publicznych prowadzonych przez komorników sądowych działających przy sądach powszechnych.
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie gminy Smołdzino (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładów rzemieślniczych(odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie jakości materiałów budowlanych wykorzystywanych w obecnie realizowanych programach infrastrukturalnych(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Wydziału Pracy (sądu pracy) w Sądzie Rejonowym w Lęborku (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie osób odbywających szkolenia w ramach aplikacji adwokackiej lub radcowskiej(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ograniczania populacji norki amerykańskiej i kosztów z tym związanych(odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie kontroli pasażerów.
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gatunków obcych, inwazyjnych (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku rybnego w Polsce (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie obwodnicy Lęborka (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie kosztów utrzymania straży cywilnej i prywatnych firm ochroniarskich na przykładzie Jednostki Wojskowej 4653 w Siemirowicach (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie punktów pocztowych (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rejestracji ssaków, ptaków, gadów i płazówv (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie w sprawie siedemdziesiątej rocznicy męczeńskiej śmierci Alfonsa Wacława Schulza.
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dekretowania pojedynczego przychodu przy pomocy kasy fiskalnej (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie JW5575 (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie spisu powszechnego (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie skutków stosowania wytycznych Wspólnoty Europejskiej odnośnie do pomocy publicznej dla transportu morskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu otrzymania świadczenia rzeczowego (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie okolicznościowe w języku kaszubskim.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie złożone w imieniu Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego w dziewięćdziesiątą rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kaszubskich programów "Rodnô Zemia" oraz "Tedë jo" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planów urlopu wypoczynkowego pracowników (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie koncepcji tak zwanego jednego okienka (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rozporządzenia regulującego sprzedaż surowca drzewnego na rok 2010 (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie dyrektywy 2001/28/WE (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego KRRiT w sprawie niepowołania do Rady Programowej Oddziału TVP SA w Gdańsku i Rady Programowej Radia Gdańsk SA przedstawicieli społeczności posługującej się językiem regionalnym - Kaszubów (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie załącznika do rozporządzenia ministra edukacji narodowej - DzU nr 247 poz. 1825 - z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (pkt 2 ust. 4) (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie w sprawie zmiany sposobu waloryzacji rent i emerytur (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: gospodarki (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie polskiego przemysłu drzewnego.

 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i skarbu (odpowiedź) w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zmiany zasad wydawania kart motorowerowych (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wznowienia prac remontowych na drodze krajowej nr 20 Miastko - Bytów - Kościerzyna, na odcinku od Piaszczyny do Bytowa (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie osób przymusowo deportowanych na Syberię (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 214 na drogą krajową.
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie realizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (odpowiedź).