Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Piotra Gruszczyńskiego,
VII kadencja

 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie uproszczenia procedury wyrabiania tablic próbnych (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie możliwości dostosowania przepisów podatkowych tak, aby umożliwić organom skarbowym niepodejmowanie działań o charakterze korygującym lub karnoskarbowym w przypadku, gdy podatnik, stosując ogóle zasady podatkowe i dokonując rzetelnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, swoim działaniem nie uszczuplił zobowiązań podatkowych (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wsparcia wniosku złożonego do Programu Operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rucianem Nidzie w ramach priorytetu "Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne" w obszarze wsparcia "Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego"(odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie restrukturyzacji Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Śremie (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie likwidacji urzędu pocztowego w gminie Banie Mazurskie (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ochrony siedlisk jerzyków (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku VAT na usługi edukacyjne (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie szpitala w Śremie. (odpowiedź) (odpowiedź 1)
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie obwodnicy Wrześni.
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie błędu w przepisach prawa, który dotyczy progów zwalniających U-16d (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów(odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi(odpowiedź) w sprawie zastrzeżeń do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości przywrócenia terminu do opublikowania sprawozdań finansowych za lata 2009 i 2008 w Bazie Sprawozdań Finansowych i Merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Fundacji Anny Wierskiej "Dar Szpiku" z Poznania (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zajęcia środków na koncie szpitala w Świerku przez komornika (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie wniosku złożonego do programu operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie.
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie oceny jakości edukacji (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi krajowej S15 na odcinku Września - Gniezno(odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dodatkowo prowadzących drobną działalność gospodarczą (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź), ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie w sprawie ochrony siedlisk jerzyków (apus apus) .
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanego ograniczenia środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy walki z bezrobociem (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie problemów związanych z systemem oświaty (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ustawy o transporcie kolejowym (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie choroby Niemanna-Picka typu C (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie analizy wody w laboratoriach akredytowanych i nieakredytowanych (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie transportów międzyszpitalnych (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie licencji na prowadzenie taksówki osobowej (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zniesienia odpłatności za preparat Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej S15 (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z Wielkopolski, wymagających stałego stosowania respiratora z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów szpitali psychiatrycznych (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ustawy Prawo ochrony środowiska (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy o transporcie zbiorowym (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji dworca kolejowego w Gnieźnie (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU nr 224 poz. 1803) (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów wymagających stałego stosowania respiratora z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konsekwencji zmian przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 5 w miejscowości Rogowo (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej S15 na odcinku Września - Gniezno (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie reprywatyzacji (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Sp. z o.o.
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wprowadzenia całorocznego odstrzału młodych lisów (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie doprecyzowania przepisów prawa o specjalnych strefach ekonomicznych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Wojskowej Komendy Uzupełnień z siedzibą w Gnieźnie (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie remontu zabytkowego kamiennego mostu, prowadzącego do Zamku Kórnickiego (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ognisk choroby Aujeszky'ego u świń na terenie gminy Mieleszyn (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej S15 na odcinku Września - Gniezno (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie §10 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie §5 ust. 2 pkt 1b rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie kursu złotówki (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 r. nr 54 poz. 535) (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie §4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. - DzU z 2002 r. nr 108 poz. 948 - w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wydania zgody na import interwencyjny szczepionki dla zwierząt futerkowych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Poczty Polskiej (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Poczty Polskiej (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie paliwa VERVA (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów podatkowych w zakresie likwidacji podatku od zysków kapitałowych i podatku od zysku z oszczędności (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie pozycji 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 276 poz. 2739) w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych...
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Poczty Polskiej (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie zapowiedzi likwidacji utrudnień dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przepisów o posiadaniu broni (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przywrócenia technikom budowlanym możliwości projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (odpowiedź).