Prace Senatu

Druki senackie
od 1150 do 1199

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1199

2011-04-29

Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze

77

1199A-pop

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie - Prawo geologiczne i górnicze

77

1199 A

2011-05-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie - Prawo geologiczne i górnicze

77

1199 Z

2011-05-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej , Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo geologiczne i górnicze

77

1198

2011-04-29

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

77

1198 A

2011-05-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej , Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

77

1198 Z

2011-05-25

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej , Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

77

1197

2011-04-29

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

77

1197 A

2011-05-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

77

1197 Z

2011-05-26

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

77

1196

2011-04-27

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

1195

2011-04-14

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010

81

1194

2011-04-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

80

1194S

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

80

1193

2011-04-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

80

1193 S

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

80

1193 X

2011-07-06

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

80

1192

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

76

1192 A

2011-04-28

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

76

1192 B

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

76

1192 Z

2011-05-11

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

76

1191

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

1191 A

2011-04-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

1190

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

76

1190 A

2011-04-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

76

1189

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

76

1189 A

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

76

1188

2011-05-05

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

76

1188 A

2011-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

76

1188 Z

2011-05-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

76

1187

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

76

1187 A

2011-04-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

76

1187 B

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o stawie o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

76

1186

2011-04-15

Ustawa o zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

76

1186 A

2011-04-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

76

1186 B

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

76

1185

2011-04-20

Ustawa o systemie informacji oświatowej

76

1185 A

2011-04-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o systemie informacji oświatowej

76

1185 B

2011-04-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o systemie informacji oświatowej

76

1185 C

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o systemie informacji oświatowej

76

1185 Z

2011-05-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie informacji oświatowej

76

1184

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

76

1184A

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obligacjach

76

1183

2011-04-15

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

76

1183 A

2011-05-05

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

76

1183 Z

2011-05-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

76

1182

2011-04-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

80

1182S

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

80

1182X

2011-07-06

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

80

1181

2011-04-11

Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku

1180

2011-04-13

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

1179

2011-04-06

Projekt uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

1179 W

2011-05-19

Wycofanie podpisów pod projektem uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego (druk 1179)

1178

2011-03-31

Informacja o wynikach działalności CBA w 2010 roku

1177

2011-04-01

Informacja Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

80

1176

2011-04-01

Projekt ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

1175

2011-04-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

1174

2011-04-01

Projekt ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

1174 S

2011-06-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

1173

2011-04-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

80

1173S

2011-06-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

80

1173X

2011-07-06

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

80

1172

2011-04-01

Projekt ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1171

2011-04-01

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

74

1171 A

2011-04-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

74

1171 B

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

74

1171 C

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

74

1171 Z

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

74

1170

2011-04-01

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy

74

1170 A

2011-04-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy

74

1170 B

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy

74

1169

2011-04-04

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

75

1169 A

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa

75

1169 B

2011-04-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa

75

1168

2011-04-04

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

1168 A

2011-04-14

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

1168 Z

2011-04-14

Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

1167

2011-04-01

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

75

1167 A

2011-04-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

75

1167 Z

2011-04-28

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

75

1166

2011-04-01

Ustawa o kredycie konsumenckim

75

1166 A

2011-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o kredycie konsumenckim

75

1166 Z

2011-04-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o kredycie konsumenckim

75

1165

2011-04-01

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

75

1165 A

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

75

1165 B

2011-04-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

75

1165 Z

2011-04-28

Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

75

1164

2011-04-01

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

75

1164 A

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

75

1164 B

2011-04-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

75

1163

2011-04-01

Ustawa o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych

75

1163 A

2011-04-12

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych

75

1162

2011-03-30

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.

1161

2011-03-30

"Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2010 roku", z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

79

1160

2011-03-30

Projekt uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

76

1160 S

2011-04-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

76

1160 X

2011-05-11

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

76

1159

2011-03-30

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

74

1159 A

2011-04-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

74

1159 Z

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

74

1158

2011-03-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

74

1158 A

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

74

1158 B

2011-04-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

74

1158 Z

2011-04-14

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

74

1157

2011-03-30

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

74

1157 A

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

74

1157 B

2011-04-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

74

1157 Z

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

74

1156

2011-03-30

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

73

1156 A

2011-04-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

73

1156 Z

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

73

1155

2011-03-30

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

75

1155A

2011-04-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

75

1155 Z

2011-04-27

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

75

1154

2011-03-30

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

74

1154 A

2011-04-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

74

1154 Z

2011-04-13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

74

1153

2011-03-25

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku

79

1153S

2011-05-11

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku

79

1152

2011-03-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

73

1152 A

2011-03-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

73

1151

2011-03-25

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

73

1151 A

2011-03-26

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

73

1151 B

2011-03-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

73

1151 Z

2011-03-30

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

73

1150

2011-03-23

Ustawa o działalności leczniczej

73

1150 A

2011-03-28

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o działalności leczniczej

73

1150 Z

2011-03-31

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o działalności leczniczej

73