Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 12.08.2011 r.

80. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

6 i 7 lipca 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 3899, do druku nr 3899, 4208, 4208 A
druki senackie nr 1250, 1250 A, 1250 B, 1250 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 4145, 4215,
druki senackie nr 1248, 1248 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 4066, 4188, do druku nr 4188
druki senackie nr 1247, 1247 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4166, do druku nr 4166, 4214, 4214 A
druki senackie nr 1251, 1251 A, 1251 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3898, do druku nr 3898, 4234, 4234 A
druki senackie nr 1249, 1249 A, 1249 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3904, 4232
druki senackie nr 1246, 1246 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 4125, do druku nr 4125, 4236,
druki senackie nr 1245, 1245 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4194, 4244
druki senackie nr 1252, 1252 A, 1252 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4195, 4245
druki senackie nr 1253, 1253 A, 1253 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 3355, Do druku 3355, 4307, 4307_A
druki senackie nr 1280, 1280 A, 1280 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3356, Do druku 3356, 4308, 4308-A
druki senackie nr 1281, 1281 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1182, 1182 S, 1182 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1173, 1173 S, 1173 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1193, 1193 S, 1193 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1194, 1194 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1050, 1050 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

17.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. zapoznał się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
druk senacki nr 1177
więcej informacji o punkcie

18.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 7 lipca 2011 r. i podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 1287
uchwała
więcej informacji o punkcie


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.