Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 8.06.2011 r.

75. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

27 i 28 kwietnia 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (96) do ustawy.

druki sejmowe nr 3491, do druku nr 3491, 3924 , do druku nr 3924, 3924 A, errata do druku nr 3924 A
druki senackie nr 1155, 1155 A, 1155 Z
uchwała
opinia
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
druki sejmowe nr 3364, do druku nr 3364, do druku nr 3364, 3949, 3949-A
druki senackie nr 1169, 1169 A, 1169 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3420, do druku nr 3420, do druku nr 3420, 3980, 3980 A
druki senackie nr 1165, 1165 A, 1165 B, 1165 Z
uchwała
opinia
opinia
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr 3596, do druku nr 3596, do druku nr 3596, do druku nr 3596, 3908, 3908-A
druki senackie nr 1166, 1166 A, 1166 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 3788, 3926, 3926-A
druki senackie nr 1167, 1167 A, 1167 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3871, 3951
druki senackie 1163, 1163 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2613, do druku 2613, 3975
druki senackie nr 1164, 1164 A, 1164 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3907, 4037, 4037-A
druki senackie nr 1191, 1191 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Zmiana w składzie komisji senackiej.
Senat w dniu 28 kwietnia 2011 r. i podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
druki senackie nr 1196
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Stenogram z obrad w formacie PDF

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.