Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 15.04.2011 r.

74. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

13 i 14 kwietnia 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
Senat w dniu 13 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 39904014, do druku nr 4014
druki senackie nr 1171, 1171 A, 1171 B, 1171 C, 1171 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy.
Senat w dniu 13 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 39894013, do druku nr 4013
druki senackie nr 1170, 1170 A, 1170 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 3488, do druku nr 3488, 3922, 3922-A, do druku nr 3922
druki senackie nr 1159, 1159 A, 1159 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy.
druki sejmowe nr 3487, do druku nr 3487, 3923, 3923-A, do druku nr 3923
druki senackie nr 1154, 1154 A, 1154 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 3485, do druku nr 3485, do druku nr 3485, do druku nr 3485, 3925, 3925-A, do druku nr 3925
druki senackie nr 1156, 1156 A, 1156 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3755, do druku 3755, do druku 3755, 3979
druki senackie 1157, 1157 A, 1157 B, 1157 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 3236, do druku 3236, do druku 3236, 3948
druki senackie nr 1158, 1158 A, 1158 B, 1158 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o petycjach.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. przyjął projekt ustawy o petycjach i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1036, 1036 S, 1036 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Podczas debaty w dniu 14 kwietnia 2011 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji. Porządek obrad został w związku z tym uzupełniony o punkt 14: "Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich".
druki senackie nr 1068, 1068 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. nie podjął uchwały w sprawie projektu ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 1074, 1074 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego.
druki senackie nr 1133, 1133 S, 1133 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3814, 3909, 3909 A
druki senackie nr 1168, 1168 A, 1168 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druki senackie nr 1180
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

14.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1068, 1068 S, 1068 X
uchwała

 

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.