Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 30.05.2011 r.

77. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

25 i 26 maja 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. wprowadził poprawki (61) do ustawy.

druki sejmowe nr 3378, do druku nr 3378, do druku nr 3378, do druku nr 3378, do druku nr 3378, do druku nr 3378, do druku nr 3378, 628, do druku nr 628, 4042, do druku nr 4042, 4042-A
druki senackie nr 1198, 1198 A, 1198 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Sprawozdanie Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009.
druk senacki nr 1149
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. wprowadził poprawki (51) do ustawy.
druki sejmowe nr 1696, 3971, do druku nr 3971, 3971-A, do druku nr 3971-A
druki senackie nr 1199, 1199 A, 1199 A-pop, 1199 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 4012, do druku nr 4012, 4083
druki senackie nr 1206, 1206 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3974, do druku nr 3974, 4099, 4099-A
druki senackie nr 1205, 1205 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3753, do druku nr 3753, do druku nr 3753, 3807, 3807-A
druki senackie nr 1208, 1208 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 3870, do druku nr 3870, do druku nr 3870, do druku nr 3870, 4084, 4084-A
druki senackie nr 1204, 1204 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3940, 4070
druki senackie nr 1203, 1203 A, 1203 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3311, do druku nr 3311, do druku nr 3311, do druku nr 3311, do druku nr 3311, 4015
druki senackie nr 1210, 1210 A, 1210 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3901, do druku nr 39014023
druki senackie nr 1209, 1209 A, 1209 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3723, 4089, do druku nr 4089
druki senackie nr 1207, 1207 A, 1207 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2367, do druku nr 2367, do druku nr 2367, do druku nr 2367, 3956
druki senackie nr 1202, 1202 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3887, do druku nr 3887, do druku nr 3887, 4091
druki senackie nr 1197, 1197 A, 1197 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM (2011) 127.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM (2011) 127.
druki senackie nr 1200, 1200 S
opinia Senatu
więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3938, do druku nr 3938, 4149, do druku nr 4149, 4149-A
druki senackie nr 1219, 1219 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

16.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. podjął uchwałę z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce.
druki senackie nr 1211, 1211 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1201, 1201 S
uchwała

18.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy.
druki senackie nr 1227, 1227 S
uchwała

19.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 26 maja 2011 r. i podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 1213
uchwała
więcej informacji o punkcie


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z pierwszego dnia obrad w formacie pdf (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z drugiego dnia obrad w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.