Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 13.05.2011 r.

76. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

11 i 12 maja 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji oświatowej.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3628, do druku nr 3628, do druku nr 3628, do druku nr 3628, do druku nr 3628, 3893, 3893-A
druki senackie nr 1185, 1185 A, 1185 B, 1185 C, 1185 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
druki sejmowe nr 3860, do druku nr 3860, do druku nr 3860,do druku nr 3860,do druku nr 3860,do druku nr 3860, do druku nr 3860, 4018
druki senackie nr 1183, 1183 A, 1183 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3874, do druku nr 3874, do druku nr 3874,do druku nr 3874,4035
druki senackie nr 1184, 1184 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
druki sejmowe nr 2564, do druku nr 2564, 4008, 4008-A, do druku nr 4008-A
druki senackie nr 1192, 1192 A, 1192 B, 1192 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3833, do druku nr 3833, 4069
druki senackie nr 1189, 1189 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3832, do druku nr 3832, do druku nr 3832, do druku nr 3832, do druku nr 3832, 3997, do druku nr 3997
druki senackie nr 1186, 1186 A, 1186 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3858, do druku 3858, 3958
druki senackie nr 1187, 1187 A, 1187 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
druki sejmowe nr 3408, 4036, do druku 4036, 4036-A
druki senackie nr 1190, 1190 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Senat w dniu 12 maja 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3963,do druku 3963, 3964, do druku 3964, 4026
druki senackie nr 1188, 1188 A, 1188 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
Senat w dniu 12 maja 2011 r. podjął uchwałę w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
druki senackie nr 1160, 1160 S, 1160 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.