Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 25.07.2011 r.

79. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

15 i 16 czerwca 2011 r.


1.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Senat w dniu 15 czerwca 2011 r. podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Łukasza Kamińskiego na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
druki sejmowe nr 4275, 4293
druk senacki nr 1256
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności.*
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 4202, 4249,
druki senackie nr 1241, 1241 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2800, do druku nr 2800, do druku nr 2800, 4181, 4181-A
druki senackie nr 1234, 1234 A, 1234 B, 1234 C, 1234 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3941, do druku nr 3941, 4019, do druku nr 4019
druki senackie nr 1232, 1232 A, 1232 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. odrzucił Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.
druki senackie nr 1153, 1153 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

6.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
Senat w dniu 15 czerwca 2011 r. zapoznał się z Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druki senackie nr 1161
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3063, 1856, do druku nr 1856, do druku nr 1856 do druku nr 1856, 4088
druki senackie nr 1229, 1229 A, 1229 B, 1229 C, 1229 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4025, do druku nr 4025, 4165 do druku nr 4165,
druk senacki nr 1228, 1228 A, 1228 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3610, do druku nr 3610, do druku nr 3610, do druku nr 3610, do druku nr 3610, 4176 do druku nr 4176
druki senackie nr 1230, 1230 A, 1230 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1622, do druku nr 1622, 3171, do druku nr 3171, 4186
druki senackie nr 1231, 1231 A, 1231 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4128, 4177
druki senackie nr 1233, 1233 A, 1233 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4201, 4242
druki senackie nr 1244, 1244 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4276, 4297, do druku 4297
druki senackie nr 1254, 1254 A, 1254 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 4101, 4248, 4248 A
druki senackie nr 1243, 1243 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4085, do druku nr 4805, 4209, do druku nr 4209, 4209 A
druki senackie nr 1242, 1242 A, 1242 B, 1242 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Senat w dniu 16 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4274, 4294, do druku nr 4294
druki senackie nr 1255, 1255 A, 1255 B
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.