8. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
19, 20 lutego i 19 marca 1998 r


Porządek dzienny

 1. Debata na temat integracji europejskiej – pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej projektu uchwały w sprawie zadań stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej.
  druk senacki nr 51
  opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 49, 49A
  uchwała; opis w Diariuszu
 3. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. (Projekt skierowano do Sejmu)
  druki senackie nr 42, 42S
  uchwała; opis w Diariuszu
 4. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 osób pełniących funkcje publiczne. (Projekt skierowano do Sejmu)
  druki senackie nr 46, 46S
  uchwała; opis w Diariuszu
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 53, 53A, 53B i 53Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 52, 52A, 52B i 52Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 7. Zmiany w składzie komisji senackich.
  druk senacki nr 50
  uchwała; opis w Diariuszu
 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 55, 55A i 55Z
  uchwała; opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 8. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu