Druk nr 53 B

Warszawa, dnia 18 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lutego 1998 r.

ustawie o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych

nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

Marszałek Senatu dnia 11 lutego 1998 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 17 lutego 1998 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych

nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego 1998 r. ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.