U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 1998 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 1998 r. ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

 

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZE¦KOWIAK