U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 1998 r.

w sprawie ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych
nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego 1998 r. ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

 

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK