Druk nr 49 A

Warszawa, dnia 30 stycznia 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI I EDUKACJI NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 22 stycznia 1998 r.

ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar

Marszałek Senatu dnia 27 stycznia 1998 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 1998 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nauki i Edukacji Narodowej

(-) August Chełkowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 1998 r. ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.