U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 1998 r.

w sprawie ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r.

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 1998 r. ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

 

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZE¦KOWIAK