Druk nr 53 Z

Warszawa, dnia 20 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI NAUKI I EDUKACJI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 lutego 1998 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie debaty w dniu 20 lutego 1998 r. nad ustawą o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Nauki i Edukacji Narodowej

(-) Piotr Ł.J Andrzejewski

(-) August Chełkowski


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KU oraz KNiEN poparty przez połączone komisje

   

II. Wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy:

Wniosek mniejszości KNiEN

- w art. 1 wyrazy "22 grudnia 1990 r." zastępuje się wyrazami "25 czerwca 1990 r.".