UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 1998 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

Art. 1.

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Zbyszko Piwońskiego ze składu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, powołuje:

 1. senator Annę Bogucką–Skowrońską do składu Komisji Praw Człowieka
  i Praworządności,
 2. senator Genowefę Ferenc do składu Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
 3. senator Dorotę Kempkę do składu Komisji Samorządu Terytorialnego
  i Administracji Państwowej,
 4. senatora Józefa Kuczyńskiego do składu Komisji Obrony Narodowej,
 5. senatora Zbyszko Piwońskiego do składu Komisji Samorządu Terytorialnego
  i Administracji Państwowej.

 

Art. 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK