Senatorowie

Andrzej Person

Andrzej Person

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 14 maja 1951 r. we Włocławku.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1977 r. - na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1978-2005 pracował jako dziennikarz w tygodnikach: "Razem", "Sportowiec" i "Mecz", a także jako komentator telewizyjny "Polsat Sport", "Eurosport" oraz Telewizji Polskiej. Był prezesem zarządu agencji reklamowych "Gasport" (1991-1996) i "Person Promotion" (1996-1999). Od 1997 do 2005 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także czterokrotnie był rzecznikiem prasowym polskich ekip podczas igrzysk olimpijskich.

W latach 1996-2004 był wiceprezesem i prezesem Polskiego Związku Golfa; obecnie jest prezesem honorowym. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Włocławka.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Przewodniczył Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej.

Członek Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o Komisji)


Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie