Senatorowie

Krystyna Bochenek


Krystyna Bochenek

Zmarła 10 kwietnia 2010 r.

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator V i VI kadencji

Wicemarszałek Senatu RP VII kadencji


Urodziła się 30 czerwca 1953 r. w Katowicach.

W 1976 r. ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i rozpoczęła pracę jako dziennikarka, a następnie publicystka Polskiego Radia Katowice. W latach 2002-2004 pełniła funkcję dyrektora kreatywnego Radia Katowice S.A. Od 2007 r. była członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Języka w Mediach. Od 2006 roku była wiceprzewodniczącą Rady Programowej TVP Polonia.

W pracy dziennikarskiej od wielu lat zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego oraz popularyzacją zdrowia. Otrzymała liczne nagrody dziennikarskie.

W 1987 r. stworzyła największą w kraju imprezę upowszechniającą język polski - ogólnopolskie "Dyktando". Jest ono organizowane cyklicznie (kilkanaście wydań krajowych i kilka zagranicznych dla Polonii).

Animowała wiele wydarzeń medialnych i akcji charytatywnych na Śląsku., m.in. w 1992 r. kwestę na rzecz ratowania Oddziału Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. W 2000 r., we współpracy ze śląskimi redakcjami, prowadziła akcję profilaktyki raka piersi u kobiet. Współtworzyła także niekonwencjonalną akcję honorowego oddawania krwi. Prowadziła też wiele licytacji na cele społeczne. W 2004 r. zainicjowała akcję pozyskiwania funduszy na stypendia dla zdolnych śląskich studentów z niezamożnych rodzin. Od 2004 r. była przewodniczącą Rady Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Współpracowała ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

W Senacie V kadencji była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu, a podczas VI kadencji Senatu sprawowała funkcję przewodniczącej tej Komisji. Była inicjatorką uchwały Senatu w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.

była bezpartyjna.

Była zamężna, miała dwoje dzieci.


Była członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Była członkiem Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie