Senatorowie

Maria Pańczyk-Pozdziej

Maria Pańczyk-Pozdziej

Okręg wyborczy nr 28 (Gliwice

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodziła się 10 lipca 1942 r. w Tarnowskich Górach.

W 1968 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

W latach sześćdziesiątych pracowała jako nauczycielka w szkołach tarnogórskich. Od 1971 r. jest dziennikarką Radia Katowice.

W pracy dziennikarskiej zawsze zabiegała o godne i właściwe miejsce śląskiej kultury oraz języka gwarowego w dziedzictwie kultury narodowej. Etos pracy i wartości moralne charakterystyczne dla Ślązaków, a przede wszystkim ich język stały u podstaw konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku", którego jest inicjatorką (17. edycja w 2007 r.). Konkurs dwukrotnie, w 1998 r. i 2004 r., był zorganizowany w Teksasie dla tamtejszych potomków śląskich osadników. Laureaci tych konkursów, blisko stuosobowa grupa, tworzą formację "Po naszymu Czelodka", propagującą śląski folklor i dialekt.

Jest autorką cyklu programów "Sobota w Bytkowie" emitowanego w latach 1993-1999 w Telewizji Katowice. Wydała śpiewnik "Pośpiewomy po naszymu" i książkę "Po naszymu, czyli po śląsku". Zasiada w jury licznych konkursów o charakterze regionalnym organizowanych w województwach śląskim i opolskim. Za swą pracę dziennikarską i społeczna propagującą Śląsk i Ślązaków była wielokrotnie nagradzana.

W latach 2002-2005 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego.

Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W Senacie VI kadencji była członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Bezpartyjna.

Mężatka, ma córkę.


Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie