Senatorowie

Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

Okręg wyborczy nr 39 (Koszalin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. ukończył etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie zakończoną egzaminem sędziowskim i dodatkowo złożył egzamin radcowski. W 1981 r. ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej i zdał egzamin adwokacki. W 2010 r. otrzymał tytuł doktora nauk prawnych.

Od 1981 r. był członkiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Koszalinie, a od 1990 r. - prowadzi własną kancelarię adwokacką. Równolegle z pracą zawodową prowadził przez kilka lat zajęcia z podstaw prawa w Średnim Studium Zawodowym dla Pracujących w Koszalinie o kierunku społeczno-prawnym.

W latach 80. był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych.

Jest członkiem towarzystw kulturalnych działających na Pomorzu. W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego był prezesem do 2000 r. Od 1984 r. do 1990 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. Był założycielem, a w latach 1988-1993 - wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska - Stany Zjednoczone Ameryki. Jest prezesem Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża oraz członkiem Stowarzyszenia Lions Club Koszalin.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Od 2007 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Ustawodawczej (o Komisji)


Przewodniczący Podkomisji do Spraw Zmiany Konstytucji (o Komisji)


Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą od 27.01.2011 r. (o Komisji)

Był Członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich do 27.01.2011 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie