Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 6.08.2010 r

61. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

4 i 5 sierpnia 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dowodach osobistych. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 2917, 3199, 3199-A
druki senackie nr 939, 939 A, 939 B, 939 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
druki sejmowe nr 3107, do druku nr 3107, 3196, do druku nr 3196
druki senackie nr 928, 928 A, 928 B, 928 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3016, do druku nr 3016, 2738, do druku nr 2738, 3201
druki senackie nr 938, 938 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2565, do druku nr 2565, do druku nr 2565, 3176, 3176-A
druki senackie nr 927, 927 A, 927 B, 927 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3188, do druku 3188, do druku 3188, 3217
druki senackie nr 937, 937 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3244, do druku 3244, 3255
druki senackie nr 942, 942 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3210, 3249
druki senackie nr 940, 940 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3268, do druku 3268
druki senackie nr 941, 941 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum.
Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 855, 855 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 925, 925 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

11.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 834, 834 S, 834 X,
uchwała
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

druki sejmowe nr 3139, do druku 3139, do druku 3139, 3195, 3195-A
druki senackie nr 946, 946 A, 946 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.