Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 925, 925 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Zbigniew Szaleniec.

Projekt ma na celu dostosowanie Regulaminu Senatu do przepisów:

- znowelizowanej ustawy o Trybunale Stanu, w zakresie niektórych elementów procedury rozpatrywania przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wstępnego wniosku o pociągnięcie senatora do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,

- znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, w zakresie zastąpienia Kolegium Instytutu – Radą Instytutu (powołanie dwóch członków Rady przez Senat).

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się w dniu 21 lipca 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 925 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.