Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 19.08.2010 r

56. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

27 i 28 maja 2010 r.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego. Senat w dniu 27 maja 2010 r. podjął uchwałę w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego.
druk senacki nr 874
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 28 maja 2010 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 2874, 2999
druki senackie nr 869, 869 A, 869 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Senat w dniu 28 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2950, 2991
druki senackie nr 871, 871 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 28 maja 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2749, do druku nr 2749, 2973
druki senackie nr 870, 870 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Senat w dniu 28 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1053, do druku nr 1053, do druku nr 1053, 1745, do druku nr 1745, 2931, 2931-A
druki senackie nr 873, 873 A, 873 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. Senat w dniu 28 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3008, do druku nr 3008, do druku nr 3008, do druku nr 3008, 3038, 3038-A,
druki senackie nr 888, 888 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 28 maja 2010 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
druki sejmowe nr 2811, 3037
druki senackie nr 882, 882 A, 882 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. Senat w dniu 28 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2990, 3072
druki senackie nr 881, 881 A, 881 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 28 maja 2010 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
druki sejmowe nr 1698, do druku nr 1698, 1789, do druku nr 1789 , 2776, 2893, 2893-A
druki senackie nr 872, 872 A, 872 B, 872 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku. Senat w dniu 28 maja 2010 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku.

druki senackie nr 842, 842 S, 842 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

11.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Senat w dniu 28 maja 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 762, 762 S, 762 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

12.

Wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Senat w dniu 28 maja 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
druk senacki nr 890
uchwała
więcej informacji o punkcie


 

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.