Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

druki sejmowe nr 2950, 2991

druki senackie nr 871, 871 A

Był to senacki projekt ustawy.

 

Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu skreślenie w art. 49b ust. 2 tych części przepisu, które zostały uznane za niekonstytucyjne. W rezultacie usunięty zostanie wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego na podstawie art. 49b prawa budowlanego.

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 871 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.