Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 2749, do druku 2749, 2973

druki senackie nr 870, 870 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Zmiana ustawy odnosi się do zakazu używanie opon z umieszczonymi w nich trwale elementami przeciwślizgowymi. Wnioskodawcy proponują nie stosowanie zakazu do pojazdów biorących udział w rajdach i wyścigach pojazdów samochodowych, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi na udział pojazdów używających takich opon.

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustaw (druk nr 870 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.