Wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

druk senacki nr 890

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 25 maja 2010 r.

Komisja przedstawiła kandydaturę senatora Macieja Klimy na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 26 maja 2010 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.