Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku.

druk senacki nr 842, 842 S

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 31 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło 21 maja 2010 r. Komisja nie zakończyła prac dotyczących sprawozdania. Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 25 maja 2010 r.

Komisja wnosi o odrzucenie sprawozdania (druk nr 842 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.