Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1698, do druku nr 1698, 1789, do druku nr 1789, 2776, 2893, 2893-A

druki senackie nr 872, 872 A, 872 B, 872 Z

Jest to rządowy i poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem nowelizacji ustawy jest skuteczna walka ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zaproponowane zmiany zmierzają przede wszystkim do rozwoju profilaktyki w tej dziedzinie, zmiany świadomości społeczeństwa oraz skutecznej ochrony ofiar przemocy i izolacji sprawców od ofiar.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 maja 2010 r.

Komisje nie zakończyły prac nad tą ustawą. Kolejne wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 25 maja 2010 r. Komisje nie przyjęły wspólnego stanowiska.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się
25 maja 2010 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 872 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się 25 maja 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (11 ) (druk nr 872 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Ponadto zostały przedstawione wnioski mniejszości połączonych komisji:

- o odrzucenie ustawy – sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Piotr Kaleta.

- o wprowadzenie poprawek do ustawy (19) – sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jan Rulewski.