Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 28.08.2009 r

36. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

1 i 2 lipca 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2022, 2050
druki senackie nr 584, 584A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2029, do druku 2029, do druku 2029, 2052
druki senackie nr 583, 583A, 583Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2028, do druku 2028, do druku 2028, 2051
druki senackie nr 582, 582A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2042, 2049, 2049-A
druki senackie nr 586, 586A, 586B, 586Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 1955, 1990
druki senackie nr 579, 579A, 579B, 579Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1851, 1992
druki senackie nr 581, 581A, 581B, 581Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1764, do druku 1764, 1825, do druku 1825
druki senackie nr 580, 580A, 580B, 580Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Senat w dniu 1 lipca 2009 r. zapoznał się z Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 531
więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 538, 538S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 539, 539S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 492, 492S, 492X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

12.

Zmiana w składzie komisji senackiej. Senat w dniu 2 lipca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
druk senacki nr 594
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.