Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

druki sejmowe nr 2042, 2049, 2049-A

druki senackie nr 586, 586 A, 586 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa określa zasady realizowania (za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) zwrotnej okresowej pomocy finansowej państwa (warunki korzystania z niej oraz jej zwrotu) dla osób fizycznych, które w skutek utraty pracy nie mają możliwości spłaty kredytu mieszkaniowego.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2009 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 586 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 586 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.