Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 1764, do druku 1764, 1825, do druku 1825

druki senackie nr 580, 580 A, 580 B

Były to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Senacki projekt ustawy, będący wykonaniem obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku TK, stwarza instytucjonalne gwarancje dostępu do części akt postępowania przygotowawczego dla podejrzanego (jego obrońcy) — chodzi o te akta, które uzasadniają zastosowanie albo przedłużenie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. W aktualnym stanie prawnym udostępnienie akt sprawy na tym etapie jest uwarunkowane zgodą prokuratora.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

¦ Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 580 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 580 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.