Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 20.03.2009 r.

29. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

18 i 19 marca 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr 925, 1593, 1593-A
druki senackie nr 474, 474A, 474B, 474C, 474Z
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 18 marca 2009 r. podjął uchwały:
w sprawie zmian w składzie komisji senackich,
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Druki senackie nr 493, 494
uchwała
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe nr 1032, do druku nr 1032, 1685, 1685-A
druki senackie nr 472, 472A, 472B, 472Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe nr 1481, do druku 1481, do druku 1481, do druku 1481, 1641, 1641-A
druki senackie nr 466, 466A, 466Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1373, 1640
druki senackie nr 468, 468A, 468B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Senat w dniu 19 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe nr 1281, 1649
druki senackie nr 467, 467A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe nr 1374, do druku 1374, 1374-A, 1618, 1618-A
druki senackie nr 469, 469A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe nr 1454, 1655
druki senackie nr 470, 470A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe nr 952, 1654
druki senackie nr 471, 471A, 471Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 1638, 1639, 1710, do druku 1710, 1710-A, do druku 1710-A
druki senackie nr 477, 477A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej. Senat w dniu 19 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe 1695, do druku 1695, 1732, do druku 1732
druki senackie nr 483, 483A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej). Senat w dniu 19 marca 2009 r. przeprowadził debatę nad Informacją.
Druk senacki nr 465
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim. Senat w dniu 19 marca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Druki senackie nr 444, 444S, 444X
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.
Senat w dniu 19 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.
druk senacki nr 497
uchwała

 

15.

Odwołanie przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Senat w dniu 19 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
druk senacki nr 500
uchwała

 

16.

Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Senat w dniu 19 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
druk senacki nr 501
uchwała

 

17.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 19 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 498
uchwała

 


 

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.