Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 493, 494

Sprawozdawcą Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.