Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 19.02.2009 r.

27. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

17 i 18 lutego 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 17 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe nr 1393, 1612, 1612-A
druki senackie nr 451, 451A, 451Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Senat w dniu 18 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe nr 437, do druku 437, do druku 437, 654, 1559, do druku 1559, 1559-A
druki senackie nr 437, 437A, 437B, 437C, 437Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe nr 1514, 1549
druk senacki nr 439, 439A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe nr 1458, do druku 1458, do druku 1458, do druku 1458, 1548
druki senackie nr 443, 443A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1344, 1550
druki senackie nr 441, 441A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe nr 1293 i 1504
druki senackie nr 438, 438A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe nr 782, do druku 782, do druku 782, 1538
druki senackie nr 440, 440A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1635, 1651, 1651-A
druki senackie nr 461, 461A, 461Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 368, 368S, 368X
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 347, 347S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego.
druki senackie nr 447, 447O
uchwała
opracowanie tematyczne
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1391, do druku 1391, do druku nr 1391, 1646, 1646-A
druki senackie nr 457, 457A, 457B, 457Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Odwołanie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
druk senacki nr 463
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwały:
- w sprawie zmian w składzie komisji senackich,
- w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

druki senackie nr 462, 464
uchwała, uchwała,
Więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.