Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

druki sejmowe nr 1514, 1549

druki senackie nr 439, 439 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Celem wprowadzenia ustawy jest zniesienia limitu produkcji wina gronowego oraz ograniczeń sadzenia winorośli w Polsce, a także rozszerzenie liczby odmian winorośli, z których będzie można produkować wino gronowe.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyła się 10 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 439 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.