Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1344, 1550

druki senackie nr 441, 441 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa ma na celu wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowych projektów ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2009 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 lutego 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 441 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.