Odwołanie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

druk senacki nr 463

W dniu 4 lutego 2009 r. przewodniczacy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z tej funkcji.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 17 lutego 2009 r.

Komisja przedstawiła wniosek w tej sprawie (druk nr 463).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.