Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 12.01.2009 r.

24. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

16, 17, 18 i 19 grudnia 2008 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy.
druki sejmowe nr 1001, 1298, do druku 1298
druki senackie nr 388 (Uwaga! Wielkość pliku 2,1 MB), 388A, 388Z
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (72) do ustawy.
druki sejmowe nr 1410, do druku 1410
druki senackie nr 390, 390A, 390Z
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 1196, 1424
druki senackie nr 400, 400A, 400B, 400Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1275, 1274, 1389
druki senackie nr 395, 395A, 395Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1183, 1332, do druku 1332
druki senackie nr 385, 385A, 385B, 385C
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1388, 1418
druki senackie nr 398, 398A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1375, 1396
druki senackie nr 397, 397A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (47) do ustawy.
druki sejmowe nr 1204, 1308, do druku 1308, 1308-A
druki senackie nr 372, 372A, 372Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 1180, 1301, do druku 1301, 1301-A
druki senackie nr 373, 373A, 373Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 834, do druku 834, 1361
druki senackie nr 393, 393A, 393Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr1109, do druku 1109, 1221, 1221-A
druki senackie nr 386, 386A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1130, 1335
druki senackie nr 392, 392A, 392B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 859, 1299, 1299-A
druki senackie nr 391, 391A, 391B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 901, do druku 901, 1300
druki senackie nr 384, 384A, 384B, 384Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 1175, do druku 1175, 1357
druki senackie nr 396, 396A, 396Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1167, 1364
druki senackie nr 387, 387A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1210, do druku 1210, 1390
druki senackie nr 394, 394A, 394Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 1270, 1363
druki senackie nr 399, 399A, 399Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

19.

Debata nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - "Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy".
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przeprowadził debatę nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - "Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy".
druki senackie nr 382, do druku 382
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Drugie czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
druki senackie nr 345, 345 O, 345 P
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
druki senackie nr 389, 389 O
uchwała

 
     


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.