Prace Senatu

Druki senackie
od 200 do 249

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

249

2008-09-22

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

19

249A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

19

249B

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

19

249Z

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

19

248

2008-09-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej.

18

248A

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

18

247

2008-09-16

Projekt uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego.

19

247O

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego

19

246

2008-09-11

Projekt ustawy o obywatelstwie polskim

20

246S

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami Za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o obywatelstwie polskim

20

246X

2008-10-27

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami Za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o obywatelstwie polskim

20
22

245

2008-09-11

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2007

 

244

2008-09-10

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18

244A

2008-09-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18

244Z

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18

243

2008-09-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

18

243A

2008-09-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

18

243Z

2008-09-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

18

242

2008-09-10

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

18

242A

2008-09-16

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

18

242B

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

18

242Z

2008-09-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

18

241

2008-09-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

18

do 241

2008-09-22

Do druku 241

18

241A

2008-09-16

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

18

240

2008-09-10

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

18

240A

2008-09-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

18

240B

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

18

240Z

2008-09-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

18

239

2008-09-10

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

18

239A

2008-09-16

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

18

238

2008-09-04

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

18

238A

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

18

237

2008-09-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe

18

237A

2008-09-16

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

18

237B

2008-09-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

18

236

2008-09-04

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

18

236A

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

18

235

2008-09-04

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

18

235A

2008-09-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

18

235Z

2008-09-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

18

234

2008-09-04

Ustawa o zmianie ustawy o izbach morskich

18

234A

2008-09-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o izbach morskich

18

234B

2008-09-23

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o izbach morskich

18

233

2008-08-13

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej).

 

232

2008-07-31

Informacja z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za okres 2007/2008 r.

 

231

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

17

231A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

17

231B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

17

230

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

17

230A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

17

230B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

17

229

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

17

229A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

17

228

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

17

228A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

17

227

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

17

227A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

17

226

2008-07-29

Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

17

226A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

17

226B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

17

225

2008-07-29

Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

17

225A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

17

225B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

17

224

2008-07-29

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

17

224A

2008-07-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

17

224B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

17

223

2008-07-29

Ustawa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

17

223A

2008-07-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

17

223Z

2008-08-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

17

222

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

17

222A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

17

222B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

17

222Z

2008-08-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

17

221

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

17

221A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

17

221Z

2008-08-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

17

220

2008-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

17

220A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

17

219

2008-07-24

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

219S

2008-07-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19

218

2008-07-23

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

17

218A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

17

217

2008-07-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

17

217A

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

17

217B

2008-08-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

17

216

2008-07-23

Uchwała w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka.

16

215

2008-07-23

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej.

16

214

2008-07-23

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

16

213

2008-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

16

213A

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

16

212

2008-07-11

Ustawa o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

17

212A

2008-07-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

17

212B

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

17

212Z

2008-08-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

17

211

2008-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

17

211A

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o lasach

17

210

2008-07-11

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16

210A

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

16

210Z

2008-07-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

16

209

2008-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

16

209A

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

16

208

2008-07-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

18

208S

2008-08-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 208)

18

207

2008-07-10

Projekt ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

20

207S

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

20

206

2008-07-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

20

206S

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

20

205

2008-07-10

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

15

204

2008-07-11

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

17

204A

2008-07-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku

17

204B

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

17

203

2008-07-11

Ustawa o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

17

203A

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

17

202

2008-07-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

202W

2008-08-18

Informacja o wycofaniu przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

201

2008-07-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

19

201S

2008-10-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

19

200

2008-07-09

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

19

200S

2008-09-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

19