Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 8.08.2008 r

17. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

6 i 7 sierpnia 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 63, do druku 63, 63-A, 770
druki senackie nr 227, 227A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 64, do druku 64, do druku nr 64, 64-A, do druku 64-A, 771
druki senackie nr 228, 228A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 61, do druku nr 61, 61-A, 772
druki senackie nr 229, 229A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 671, 776
druki senackie nr 230, 230A i 230B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 102, do druku 102, do druku 102, 527, 527-A, 728
druki senackie nr 222, 222A, 222B i 222Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 574, 736
druki senackie nr 224, 224A i 224B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 575, 689
druki senackie nr 204, 204 A, 204 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 576, 690
druki senackie nr 212, 212 A, 212 B i 212Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 658, 734
druki senackie nr 225, 225A i 225B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 659, 735
druki senackie nr 226, 226A, 226B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 400, 652
druki senackie nr 203, 203 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 288, do druku 288, do druku 288,, 676
druki senackie nr 217, 217A i 217B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 181, do druku 181, 651
druki senackie nr 231, 231A i 231B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 655, 708
druki senackie nr 220, 220A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 466, 563, 563A
druki senackie nr 211, 211 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 59, do druku 59, do druku 59, 258, do druku 258, do druku 258, do druku 258, 707
druki senackie nr 221, 221A, 221Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 78, do druku 78, 726
druki senackie nr 218, 218A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 656, 703
druki senackie nr 223, 223A, 223Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 7 sierpnia 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie 178, 178S
Uchwała

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

 

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.