Prace komisji

Komisja Nauki i Edukacji

(Do 26 lipca 2007 roku komisja nosiła nazwę
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu)

 1. Przemysław Alexandrowicz
 2. Adam Biela - zastępca przewodniczącego
 3. Janina Fetlińska
 4. Jarosław Gowin
 5. Ryszard Górecki
 6. Waldemar Kraska
 7. Roman Ludwiczuk - zastępca przewodniczącego
 8. Adam Massalski - zastępca przewodniczącego
 9. Marian Miłek
 10. Zbigniew Rau
 11. Marek Rocki
 12. Czesław Rybka
 13. Zbigniew Szaleniec
 14. Mieczysław Szyszka
 15. Zbigniew Trybuła
 16. Piotr Wach
 17. Kazimierz Wiatr - przewodniczący Komisji


 • Kazimierz Kutz - do 23.08.2006 r.
 • Andrzej Person - do 28.09.2006 r.
 • Ewa Tomaszewska - do 30.08.2007 r.

  Sekretariat: tel. 0-22 694-93-55, fax 0-22 694-94-38, e-mail: knes@nw.senat.gov.pl
  Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy