Przemysław  Alexandrowicz

Przemysław Alexandrowicz

Okręg wyborczy nr 38 (Poznań)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 20 lutego 1961 r. w Poznaniu.

W latach 1980-1986 studiował historię (specjalność nauczycielska) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był też współorganizatorem Samorządu Studentów UAM.

Do 1990 r. z powodu działalności opozycyjnej pozostawał bez stałej pracy. W latach 1990-1993 uczył historii w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. W latach 1993-1999 był na rencie inwalidzkiej. W 1999 r. pracował w Sekcji Administracyjno-Prawnej "Gazety Handlowej" Sp. z o.o. w Poznaniu. Następnie pełnił obowiązki kierownika Sekcji Organizacyjno-Prawnej Oddziału Wielkopolskiego "RUCH" SA. W latach 2000-2005 pracował w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2000-2002 - zastępca dyrektora oddziału).

W latach 1994-2005 był radnym miasta Poznania (2002-2005 - przewodniczący). W latach 1978-1989 był animatorem duszpasterstwa młodzieży, a następnie duszpasterstwa akademickiego oo. dominikanów. Od 1991 r. jest członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu (od 1999 r. - wiceprezes, od 2003 r. - prezes). Od 2001 r. jest członkiem Prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

Należy do Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. W latach 1988-1989 był członkiem założycielem Wielkopolskiego Klubu Politycznego "Ład i Wolność". Od 1989 do 2001 r. był członkiem założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1997-2000 - wiceprezes Regionu Poznańskiego). Od 2001 r. był członkiem Zarządu Powiatowego i Zarządu Regionu Wielkopolskiego Przymierza Prawicy, a po włączeniu tej partii w struktury Prawa i Sprawiedliwości jest członkiem PiS (od 2002 r. - członek Rady Politycznej).

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści

ur. 1961 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, pracownik administracji rządowej