Zbigniew Trybuła

Zbigniew Trybuła

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 21 maja 1957 r. w Pleszewie (woj. wielkopolskie).

W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w 1994 r. - doktora habilitowanego. W 1989 r. odbył roczny staż naukowy w Montana State University w Bozeman w Stanach Zjednoczonych.

Od 1981 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Ostatnio kierował Zakładem Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie.

W latach 1990-1994 był przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Odolanów.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych.

W 1994 r. zaangażował się w tworzenie Akcji Katolickiej w Polsce. Od 1998 r. jest prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Kaliszu. W 2002 r. został wybrany na sekretarza Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma sześcioro dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1957 r.
wykształcenie wyższe
zawód: fizyk, pracownik naukowy